GreenCube

De GreenCube maakt het groendak bereikbaar. Het concept is ontwikkeld om economische waarde te genereren door gecombineerde aanleg van een groendak en een compacte al dan niet tijdelijke dakopbouw. Hierdoor kunnen de ecologische voordelen gecombineerd worden met een waardevolle toevoeging aan de woning, het kantoor of hotel.