opdrachtgever: XerxesDZB
bvo clubgebouw: 1.039 m2
nvo kantine: 244 m2
tribune: 360 zp, inclusief vergaderruimtes
status: opgeleverd in maart 2010
programma/specificaties: 11 kleedkamers, waarvan 5 met teamlockers
toegevoegde waarde: Pilot project Scoren met Energie – Stapsgewijze transformatie naar BENG gebouw, groene gevels, zonnepanelen, teamlockers

Het sportcomplex van XerxesDZB is hét voorbeeld van verduurzaming, een gezonde exploitatie door inzet van teamlockers en een nieuwe identiteit van een bestaand complex. Daarnaast is LG verantwoordelijk voor het ontwerp van het terrein en de tribune, die door Tribune-Bouw is gerealiseerd.

XerxesDZB is een sport plus vereniging, mede a.g.v. de duurzame voorzieningen die LG bij de modernisering van het club- en kleedkamergebouw heeft meegenomen. Het predikaat Sport Plus wordt verstrekt door Sport Support.

xerxesdzb, sportplus, lgarchitecten