opdrachtgever: HVC’10
bvo: 1.295 m2
status: opgeleverd in november 2013
programma/specificaties: oplopende terrassen, multifunctionele kantine, groendak, onderhoudsarm
toegevoegde waarde: integraal ontwerp entreeplein, fietsenstalling, terrassen en gebouw

De nieuwe thuisbasis voor fusieclub HVC’10 in Hoek van Holland. De clubidentiteit vormt hier de ruggengraat voor het integraal ontwerp van zowel het clubgebouw als buitenfuncties zoals het entreeplein, de fietsenstalling en de terrassen bij de velden.

De forten en bunkers van Hoek van Holland en het leven met de elementen aan de kust zijn gekozen als referentie. Binnen de gesloten ommuring heeft het gebouw juist een open karakter door het vele glas, de houten gevels en de oplopende tribune-terrassen naar de kantine. Passend voor een club bij het strand en de duinen.