opdrachtgever: Capelle-West
bvo: 4.260 m2
status: opgeleverd in januari 2000
programma/specificaties: gestapeld bedrijfsverzamelgebouw
toegevoegde waarde: toekomstbestendig door vrije indeelbaarheid

Het volume wordt bepaald door de volledige benutting van de bebouwingsenvelop. Er is geleding in het gebouw aangebracht door duidelijk onderscheid te maken tussen de verschillende gestapelde functies. Het gebouw is toekomstbestendig door volledige vrije indeelbaarheid.