opdrachtgever: Bedrijven Investeringszone (BIZ)
status: in ontwikkeling
programma/specificaties: droombeeld toekomstbestendig Dillenburgplein
toegevoegde waarde: faseplan voor transformatie verkeersplein naar toekomstbestendig verblijfsplein

Sterke wijken vragen om sterke wijkcentra. Voor Slikkerveer is dit visitekaartje het Dillenburgplein. LG architecten werkt aan een actieplan om tot een toekomstgerichte winkelstraat te komen. In dit toekomstbeeld wordt wat goed is behouden, wat potentie heeft verbeterd en wat niet goed is, aangepakt. Met als doel meer ruimte voor Dillenburgplein: letterlijk in de zin van licht, lucht en ruimte, met een overzichtelijk en zonnig plein als resultaat.

Uniek aan het Dillenburgplein zijn de winkeliers. Zij bieden de bezoekers van het plein ambachtelijke producten, service en gezelligheid. Taak is nu om deze kernwaarden door te voeren in de inrichting van het plein: meer ruimte voor de voetganger en de fietser, maar ook genoeg parkeerplaatsen. Stoepen worden verbreed en schoongeveegd van rommelige inrichting en obstakels, zodat de ondernemers zich optimaal kunnen profileren.

Hierbij meer ruimte voor verblijven en ontmoeten, evenementen en terrassen, die gemarkeerd zijn door sfeerverlichting. De huidige stenen vlakte wordt omgetoverd tot de tuin van de wijk. De daken dragen hun steentje bij in groen, waterretentie, energieopwekking en wellicht zelfs met dakterrassen en een penthouse met fantastisch uitzicht.