• LG architecten als dakexpert

    Het promoten en realiseren van meervoudig gebruik van daken door er waarde aan toe te voegen.

Geen dak is hetzelfde

Ieder dak heeft zijn eigen kwaliteiten, randvoorwaarden, ligging, constructie, uitzicht, bereikbaarheid en programma van de onderliggende woning/ruimte. Kenmerken die allemaal invloed hebben op het bepalen van de toegevoegde waarde van het dak.

De eerste stap is dan ook kennis maken. Zowel met de eigenaar en/of gebruiker van het dak als met het dak zelf. Dit doen we door in gesprek te gaan en samen het dak op te gaan. De wensen van de opdrachtgever en/of gebruiker worden in kaart gebracht. Bekeken wordt of deze realistisch zijn, randvoorwaarden worden bepaald en vervolgens wordt bekeken hoe deze wensen omgezet kunnen worden in een realistisch plan waarbij de (financiële) kansen en mogelijkheden optimaal benut worden. Kortom, de toegevoegde waarde van het dak wordt bepaald.

Hierbij werken wij met het concept van vier kleuren daken: een energie dak (geel), een sociaal dak (rood), een daktuin (groen) en een waterberging (blauw). De toegevoegde waarde is getoetst op veiligheid, de bijdrage aan het klimaatrobuust maken van de stad, globale technische mogelijkheden en financiële kansen (toename waarde gebouw ten opzichte van investering).

dakenplan, gebouw de heuvel. rotterdam, daken, kleuren, lg architecten, lg

LG architecten is al jaren actief in het promoten en realiseren van meervoudig gebruik van daken door er waarde aan toe te voegen.

green cube, rotterdam, dakopbouw, milieu, groen, groendak, dakenplan, rotterdam, lg architecten

Greencube

In 2005 is LG architecten gestart met het promoten van de Greencube: een extra leef-werkruimte voor op het dak in combinatie met een groen dak. Geschikt voor particuliere woningen, gezamenlijke ontmoetingsruimte bij appartementencomplexen en als bijzondere hotelkamer, de greensuite voor Hotels. Hiervoor heeft LG architecten vele presentaties gegeven aan particulieren, de gemeente Rotterdam en woningcorporaties.

Dit concept past goed bij de individuele en veelal kleinschalige bebouwing.

oostplein, penthouse, penthouse oostplein, rotterdam, bakopbouw, lgarchitecten, groot in vastgoed

Penthouses Oostplein

In 2017 heeft LG architecten op een bestaand appartementencomplex uit de jaren vijftig (in Rotterdam een zeer veel voorkomende gebouwtypologie) een Penthouse gerealiseerd met studentenkamers in combinatie met terrassen en een groen dak. Wat onmogelijk leek werd hier wel mogelijk. Het bekende probleem bij dit soort daken is de sterkte van het bestaande dak en de integratie van bestaande installaties van de onderliggende woningen. Het is LG architecten gelukt om op een intelligente wijze deze problemen op te lossen waardoor niet alleen een unieke woningtypologie werd toegevoegd maar ook de financiële waarde van het totale appartementencomplex is toegenomen.

Toepasbaar op gebouwen met geringe draagkracht van het bestaande dak.

Dakenplan Gebouw de Heuvel

Op Gebouw De Heuvel (een gemeentelijk monument in het centrum van Rotterdam) wordt dit jaar een geel, rood, groen en blauw dak gerealiseerd. Dit zal als hét voorbeeld dak gaan dienen voor multifunctionele daken in de stad. De invulling is gebaseerd op een door  LG architecten ontwikkeld analysemodel waarmee kan worden bepaald wat de beste toegevoegde waarde van een dak zou kunnen zijn. In 2017 heeft LG architecten voor dit project van de Europese Commissie, EU Life en de gemeente Rotterdam een subsidie ontvangen.

Geen dak is hetzelfde. Het creëren van toegevoegde waarde maakt het economisch mogelijk om ook dit type gebouwen in de transitie mee te nemen. (resilient citys)