opdrachtgever: De Aktiegroep
status: startfase
programma/specificaties: vergroening van daken en een slim watersysteem
toegevoegde waarde: klimaat adaptief en uniek stukje stad

Een aantal partijen uit Rotterdam-West hebben samen met de Aktiegroep de droom om hun wijk om te vormen tot groene oase. Het doel is om een heel blok – zowel de gebouwen, de daken als het binnenterrein – te vergroenen en er een slim watersysteem te realiseren waarbij water wordt vastgehouden, afgevoerd, gebufferd en kan worden hergebruikt. LG Architecten maakte een schets voor dit klimaat adaptief en uniek stukje stad.

Het betreft het bouwblok tussen de West-Kruiskade, Batavierenstraat, Diergaardesingel en de Anna Paulownastraat in het Oude Westen. De platte daken zijn grijs, niet alleen van de woonblokken maar ook van de uitbouwen op het binnenterrein. Hier kijken de bewoners op en zij ervaren overlast van hitte en stank wat in de zomer van deze bitumen daken af komt. Groene daken die er beter uitzien, verkoelen en water vasthouden was het uitgangspunt voor het project. Het project is echter groter gemaakt dan alleen de platte daken aanpakken op het binnenterrein. Het parkeerterrein en de strook achter de bebouwing kunnen ook vergroend en verbeterd worden tot één blok groen.

Vooralsnog gaat het om een droom die LG architecten samen met de initiatiefnemers probeert te verwezenlijken door eerst een tuin en waterreservoir te realiseren achter De Batavier en daar een aantal regenpijpen op aan te sluiten. Als omliggende partijen, zoals de verhuurder van het kantoorpand, VvE’s en de woningcorporaties het nut ervan inzien, kan het project zich als een olievlek gaan uitbreiden.