DAKENPLAN ZOETERMEER

Potentie bouwen op daken – Klimaatadaptatie – Gebiedsontwikkeling – Verdichting

opdrachtgever Gemeente Zoetermeer i.c.m. Stichting OZB en BAM Wonen
BVO 40.000 m2
Status Opgenomen in Visie Binnenstad 2040
programma/specificaties Verkenning potentie daken Stadshart Zoetermeer ten behoeve van klimaatadaptatie, wonen, vergroenen en verdichten.
toegevoegde waarde Inzichtelijk maken enorme potentie ca 40.000 m2 ongebruikte platte daken.
Opstellen verdichtingsstrategie geent op bestaande bebouwing en infrastructuur.
Verbinden gemeente, eigenaars en gebruikers.

DE VIER KLEUREN

De gemeente Zoetermeer, de stichting OZB en BAM Wonen hebben LG architecten gevraagd onderzoek te doen naar de potentie van daken in het centrum van de stad. De resultaten van deze studie zijn inmiddels opgenomen in de nieuwe Visie Binnenstad 2040. Op de daken van de bestaande winkelcentra en promenades is een oppervlakte gelijk aan 7 voetbalvelden beschikbaar voor groene, blauwe, gele en rode daken.

GROENE DAKEN
Vol bijzondere stadsnatuur en recreatieve voorzieningen. Niet alleen een voorhoging van de woonkwaliteit, maar ook een actieve maatregel tegen hittestress.

BLAUWE DAKEN
Blauwe daken hebben als voornaamste functie waterretentie. Water wordt langer vastgehouden en overbelasting van het riool wordt voorkomen. Het water kan ook als bron worden gebruikt in droge periodes.

GELE DAKEN
Gele daken bieden ruimte voor technieken als zonne-energie, windenergie en energiebossen. Deze functie is met name geschikt voor moeilijk bereikbare hoger gelegen daken.

RODE DAKEN
Belangrijkste kenmerk van rode daken is dat deze toegankelijk zijn voor mensen, zoals een uitbreiding van leef- of werkruimte, sportvelden of dakhoreca. De magie van het dak staat centraal. Rode daken spelen een grote rol bij het efficiënt benutten van leefruimte in de stad.

3X TOEGEVOEGDE WAARDE

Drie locaties zijn verder uitgewerkt om inzichtelijk te maken hoe daadwerkelijk toegevoegde waarde gecreëerd kan worden. Het startpunt is altijd de eigenheid van de locatie in ruimtelijke opbouw en programmering.

DEELGEBIED I

HET WOONDAK

Dit deel van het Stadshart wordt gedomineerd door een grote parkeergarages en achterkanten. Herbestemming van de leegstaande kantoren en grootschalige nieuwbouw tussen garage en viaduct maken ook de groenblauwe herinrichting van de grote bestaande dakvlakken mogelijk.

Ook aan de spoorzijde is nieuwbouw inpasbaar. De nieuwe doorsteek naar de winkelstraat maakt het mogelijk de nieuwe stedelijke laag op de daken te koppelen aan het bestaande weefsel.

LG architecten_Zoetermeer_daken_Woondak_06
LG architecten_Zoetermeer_daken_Woondak_01

WONEN AAN EEN GROEN DAK

De verouderde kantoren kunnen worden omgebouwd tot woningen, waarbij ook optoppen en dakterrassen mogelijk zijn. Het aangrenzende parkeerdeck wordt privégebied voor de nieuwe bewoners.

LG architecten_Zoetermeer_daken_Woondak_02
LG architecten_Zoetermeer_daken_Woondak_03

ZOETERMEERSE HIGHLINE

Het bovenste deck van de parkeergarage, dat bijna altijd leeg staat, kan worden gekoppeld aan een nieuw te ontwikkelen woongebouw (terrassen). Hierdoor wordt ook dit dak interessant voor gebruik als groene buitenruimte. De afmetingen zijn zodanig dat zelfs een nieuw stadpark tot de opties behoort.

Het aangrenzende viaduct is ook een dak. Maak hier de Zoetermeerse Highline van en verbeter zo de entree van het winkelgebied. Met de afsluiting van de oprit wordt ook de toegankelijkheid voor fietsers en voetgangers verbetert en kan het naastgelegen kavel herontwikkeld worden.

LG architecten_Zoetermeer_daken_impressie 01

DEELGEBIED II

HET TUINDAK

De Passage is een klassiek winkelcentrum: een onderbouw voor commerciële ruimtes met een groot oppervlak en overdekte winkelstraten. Hierboven bevinden zich 2 tot 3 lagen woningen. Nu hebben de bewoners uitzicht op een stenige grijze vlakte, installaties en bergingen.

Het vergoenen van deze daken met stadstuinen heeft niet alleen een directe meerwaarde voor de omwonenden. In centrum wonen veel mensen in appartementen. Die hoeven hun groene paradijsje niet ver buiten de stad te zoeken, maar gewoon om de hoek.

LG architecten_Zoetermeer_daken_Passage_06
LG architecten_Zoetermeer_daken_Passage_01

GROENE ROUTE

Het Tuindak heeft een semiopenbaar karakter en is toegankelijk via een nieuwe rustige route als tegenhanger van de drukke winkelstraten. De bestaande bergingen kunnen worden getransformeerd tot tuinkamers. De hoger gelegen daken kunnen worden benut voor zonnepanelen.

LG architecten_Zoetermeer_daken_Passage_02
LG architecten_Zoetermeer_daken_Passage_03

DAKENCENTRUM

De leegstaande verdieping aan het pleintje kan worden getransformeerd tot Dakencentrum. Een informatiepunt met een demonstratiedak waar iedereen kennis kan maken met de magie van het dak. Ook de bestaande verhoogde winkelstraten kunnen met een groen/blauwe inrichting een grote bijdrage leveren aan het klimaatbestendig maken van het Stadshart.

LG architecten_Zoetermeer_daken_Passage_04

DEELGEBIED III

HET CULTUURDAK

Bijzonder aan deze locatie is wederom een grote en hoge parkeergarage (met overcapaciteit) en de twee direct hieraan gekoppelde culturele instellingen: Bioscoop en Stadstheater.

De afmeting van het dak van de garage is vergelijkbaar met het nieuwe plein op maaiveld, maar biedt eigen en unieke mogelijkheden voor programmering voor culturele evenementen.

LG architecten_Zoetermeer_daken_cultuurdak_02
LG architecten_Zoetermeer_daken_cultuurdak_03

DAKBIOSCOOP

Het Cultuurdak is dé plek waar je dit verwacht. De Zoetermeerse Dakbios op een zomeravond, of een theaterstuk dat zich niet alleen op het dak van de garage afspeelt, maar ook op de andere vanaf hier goed zichtbare daken van het Stadshart. Goed bereikbaar, zelfs tot op het dak met de auto, en alle benodigde faciliteiten zijn aanwezig en bereikbaar in de bestaande gebouwen.

LG architecten_Zoetermeer_daken_cultuurdak_04
LG architecten_Zoetermeer_daken_cultuurdak_05

DAKENCENTRUM

De leegstaande verdieping aan het pleintje kan worden getransformeerd tot Dakencentrum. Een informatiepunt met een demonstratiedak waar iedereen kennis kan maken met de magie van het dak. Ook de bestaande verhoogde winkelstraten kunnen met een groen/blauwe inrichting een grote bijdrage leveren aan het klimaatbestendig maken van het Stadshart.

LG architecten_Zoetermeer_daken_cultuurdak_06
LG architecten | Zoetermeer