Meer over de Winterdijktribune

LG Architecten met LIAG geselecteerd voor gunningsfase De Braak Stadion

LG architecten is samen met LIAG en vier andere combinaties geselecteerd voor de gunningsfase voor het ontwerp van een nieuw multifunctionele sportaccommodatie (MFSA) op het sportpark De Braak in Helmond.

Binnen dit MFSA, ofwel ‘De Braak Stadion’, wordt plek geboden aan zowel amateurverenigingen als betaald voetbal (Helmond Sport) en staat het creëren van een maatschappelijke meerwaarde voorop. Zo zal niet alleen aandacht worden besteed aan sport, maar ook aan bredere onderwerpen zoals het bevorderen van een gezonde leefstijl, laagdrempelig bewegen, bewustwording en educatie en ontmoeten en betrokkenheid.

In het De Braak Stadion zal naast een stadion, een kantine en sport- en businessruimtes ook een school worden geïntegreerd waarbij talentontwikkeling centraal staat, met focus op sportonderwijs en een gezonde leefomgeving.

Het ontwerp heeft het realiseren van een duurzame samenwerking tussen de verschillende gebruikers en het combineren van de verschillende ruimtes als doel. Op deze manier zal er een krachtig signaal gegeven worden en heeft het stadion een maatschappelijke meerwaarde en versterkende functie voor de omliggende wijken.