Meer over de Winterdijktribune

stadshart, zoetermeer, onderzoek, dakenplan, groene oase, lg architecten, rotterdam

LG architecten onderzoekt potentie daken Stadshart Zoetermeer

LG architecten is al jaren actief in het promoten en realiseren van meervoudig gebruik van daken door er waarde aan toe te voegen. Dat wij geen dak onbenut laten is ook de Gemeente Zoetermeer niet ontgaan. Zij vroegen ons een verkennend onderzoek te doen naar de potentie van daken in het Stadshart met als doel het gebied te transformeren naar een groen, levendig en multifunctioneel centrum.

Verdichten en transformeren
Elk dak heeft namelijk een specifieke meerwaarde, die ontdekt moet worden en vervolgens benut, zodat sociale, duurzame, economische en/of maatschappelijke voordelen voor het gebouw zelf en de omgeving ontstaan.
Het onderzoek focust zich op het kernwinkelgebied, dat volop in ontwikkeling is. De eerste fase is afgerond en gebleken is dat binnen dit volgebouwde cluster van winkelcentra en –promenades er nog veel onbenut oppervlakte beschikbaar is. Kortom, er is potentie en een nieuwe gebiedsvisie die veel meer uit gaat van de bestaande structuur is het resultaat: verdichten en transformeren in plaats van nieuwbouw.

Fase 2: pilotprojecten
In fase twee zullen we ons richten op het toevoegen van nieuwe businesscases op specifieke plekken/daken waardoor de mono functionaliteit (wonen en winkelen) van deze ruimte doorbroken wordt. Onderzocht wordt met welke pilotprojecten we op korte termijn de transformatie van de daken in gang kunnen zetten. Van belang is dat het duurzame karakter van Zoetermeer zichtbaar en te beleven is, zodat het bijdraagt aan bewustwording, duurzaamheid ‘leuk’ wordt en lokale bedrijven en particulieren overtuigd en gestimuleerd worden om op deze nieuwe manier naar hun eigen dak te kijken.

Binnenkort meer! Houd hiervoor onze website en social media in de gaten.

stadshart, zoetermeer, onderzoek, dakenplan, groene oase, lg architecten, rotterdam