Sportpark nieuwe stijl: een inspirerend bezoek aan Sportpark de Eendracht in Amsterdam

LG architecten is met trots officiële kennispartner van Rotterdam Sportsupport. Om deze samenwerking officieel in te luiden nodigden we een aantal partners en sportverenigingen uit voor een bezoek aan Spark United, ons ontwerp voor het sportverzamelgebouw van de toekomst in Amsterdam Nieuw-West. Een multifunctioneel en duurzaam project dat feilloos aansluit op de visie over Sportparken Nieuwe Stijl en daardoor een inspirerende case is binnen het partnership met Rotterdam Sportsupport.

Rotterdam Sportsupport werkt aan sterke sportverenigingen en een gezonde, leefbare sportstad. Een missie waar we graag aan bijdragen met onze expertise op het gebied van het verduurzamen, renoveren en bouwen van (multifunctionele) sportcomplexen en tribunes. Samen met Rotterdam Sportsupport ondersteunen, stimuleren en faciliteren we sportverenigingen in Rotterdam met onze kennis om zo samen nog meer Rotterdammers via sport in beweging te brengen. Onze bijdrage varieert van een haalbaarheidsonderzoek tot de verduurzaming van een bestaand complex of een bouwplan.

Menso de Maar, directeur-bestuurder van Sportpark de Eendracht, ontving ons in Amsterdam en gaf een presentatie over het ambitieuze experiment om een verouderd sportpark te transformeren naar een sociaal-maatschappelijke en duurzame sportorganisatie. Het park ligt nabij een wijk met zeer lage sportparticipatie, helemaal aan de rand van de stad. Extra van belang zijn dan ook de doelstellingen voor het creëren van meer sporten en sporters, efficiënter beheer van het park en een aantrekkelijkere plek voor ontspanning. Tijdens ons bezoek werd duidelijk dat de organisatie na slechts vier jaar al een heel eind op weg is met het realiseren van dit droombeeld!

Volgens De Maar zit de kracht van Sportpark de Eendracht vooral in de samenwerking met en tussen de vele organisaties die op het terrein gevestigd zijn. Het park beschikte onder andere al over vele voetbalvelden, handbal, tennisbanen en het Nationaal Rugby Centrum. Het werd een tijd van pionieren en aandacht geven aan nieuwe kansen. Naast traditionele sporten kwam steeds meer plaats voor nieuwe sporten als padeltennis, innovatieve combinaties van evenementen (Up Events), verenigingsleven en individuele recreatie. Deze verschillende partijen en organisaties zoeken verbinding met elkaar in hetgeen dat zij organiseren. Deze verbindingen zijn fysiek gemaakt in het nieuwe sportverzamelgebouw ‘Spark United’.

Spark United, ofwel het sportverzamelgebouw van de toekomst, is een multifunctioneel en duurzaam clubgebouw voor de Nationale Rugby bond, verenigingen en ongeorganiseerde sporters. Met een zeer lage EPC-waarde is Spark United het duurzaamste sportgebouw in Amsterdam. Dit is onder andere resultaat van de zonnepanelen die op het dak staan en het dubbelgebruik van de voorzieningen door de inzet van teamlockers. Op deze manier zijn de kleedkamers niet constant bezet als de spelers op het veld zijn, waardoor met minder kleedkamers en douches en daardoor oppervlakte in dezelfde behoefte voorzien kan worden.

De geïntegreerde tribune (1.200 personen) met Hospitality-terras (tijdens ons bezoek ingericht met een tent) wordt intensief gebruikt bij evenementen. De kop van het gebouw met oplopende terrassen naar de gedeelde horecavoorzieningen vormt het hart van Sportpark de Eendracht. Hierbij biedt het gebouw meer dan alleen sport: de verschillende ruimtes worden afwisselend gebruikt voor onder andere taalles voor bewoners, huiswerkbegeleiding voor voetballers en lessen van de Urban Voetbal School (voor wie nog onder de leerplicht valt en een extra zetje nodig heeft).

Met een inspirerende presentatie en rondleiding konden we met eigen ogen zien en ervaren hoe de verschillende partijen op het park (met sport als verbindende factor) zich succesvol over het terrein en in het verzamelgebouw bewegen. Sportpark de Eendracht is met hun aanpak en Spark United hét voorbeeld voor het op deze nieuwe en efficiënte manier inrichten, organiseren en beheren van sport. Met snelle en persoonlijke communicatie tussen de verschillende gebruikers en een flexibel in te richten verzamelgebouw (onder andere muren die verschoven kunnen worden) staat een sterke basis voor het aanbieden van sport en beweging aan kansarme groepen in onze samenleving. De komende jaren zal hierop voortborduurt worden met het sociaal-maatschappelijk verduurzamen van de overige sportgebouwen op het terrein.

Graag bedanken we alle deelnemers, Sportpark de Eendracht en in het bijzonder Menso de Maar voor het ontvangst en het delen van hun inspirerende en vooral leerzame ervaringen.